Climber Worldwide

Onze aanpak

Wij geloven dat datagedreven organisaties betere zakelijke beslissingen nemen. Voortdurend kijken naar feiten als basis voor het ontwikkelen van activiteiten. Dat gaat niet over één nacht ijs. Dat is een proces van lange adem die begint bij de gebruikers. Zij zijn het fundament in daily business en de bron van: creating intelligent business.

"QlikView en KISS stellen ons in staat om onze doelstelling, het verhogen van de sportparticipatie naar 75%, te realiseren door acties te ontwikkelen op basis van feitelijke gegevens, trends en analyses."
Erik Lenselink, Manager Sportontwikkeling, NOC*NSF

Capaciteit en creativiteit maximaal benutten

Medewerkers kennen hun organisatie als geen ander. Als zij feitelijke gegevens combineren met hun kennis en ervaring ontstaat het potentieel van creating intelligent business; precies waar we naar streven met onze BI aanpak. Toegang krijgen tot de juiste informatie voor waardevolle inzichten en gegevens verrijken voor meer kijk op het geheel in het belang van valide en betrouwbare conclusies. Wil je capaciteit én creativiteit van medewerkers volledig aanspreken door hen laagdrempelige tools te geven voor data-analyse? Dan is Climber je partner.

Durf te vertrouwen op data

Een datagedreven cultuur kenmerkt zich door de interactie tussen mensen, data, processen en systemen. Dat vraagt om een BI-oplossing die visuele data-analyse volledig faciliteert waarbij borging van kwaliteit leidend is: alleen op basis van juiste informatie kun je de juiste beslissing nemen.

Één proces, één systeem, één definitie

Gegevens beschikbaar stellen in één systeem, uniforme definitiehantering én samenwerken aan dezelfde key performance indicators vormen de basis voor objectiviteit, transparantie en nieuwsgierigheid. Als je kunt vertrouwen op correcte informatie, durf dan te vertrouwen op data als basis voor besluitvorming.

Denk groot en begin klein

De BI-reis begint daar waar de behoefte aan verandering het grootst is en BI direct waarde toevoegt. We markeren een startpunt om vanuit daar te kijken naar de totale organisatie. Samen onderzoeken we waardecreatie uitgedrukt in rendement: meer tijd, minder kosten. Het begrijpen van mens, proces en systeem kost tijd. Een investering met een duidelijk resultaat: onbekend potentieel ontdekken én uitnutten in het belang van succes.

Waardeverhoging op lange termijn

Na implementatie van de BI-oplossing zal de factor ‘tijd’ een waardeverhoger zijn. Gegevenskwaliteit zal toenemen, optimalisatie van gebruikersvriendelijkheid zal plaatsvinden  en toegankelijkheid wordt verhoogd. Elementen die bijdragen aan beantwoording van de vraag: ervaar je de toegevoegde waarde van BI die je aanvankelijke verwachtte?

Kwaliteit verhoogt vertrouwen

Interactie tussen mensen, processen, systemen en data vormen ons uitgangspunt om de BI-oplossing te optimaliseren. Kwaliteit geeft een directe boost aan het vertrouwen dat medewerkers in gegevens hebben. Het verhoogt interne betrokkenheid. Met deze ingrediënten kun je feitelijke beslissingen nemen over de hele linie. Besluitvorming waarmee je business naar een hoger plan tilt.

Waar begint jouw Business Intelligence reis?

Stef Comello

Managing Director
stef.comello@climber.nl
+31 6 81 78 98 97

Jan Sipek

Managing Director
jan.sipek@climber.eu
+46 70 911 91 09