Climber Worldwide

Strategisch advies voor maximale waardecreatie

Krijg je vaak dezelfde vragen van stakeholders? Dat kan anders. Een nieuw project begint altijd met een workshop om het businessmodel te begrijpen, inzicht te krijgen in de wijze waarop waarde wordt gedefinieerd én wordt gegenereerd door bedrijfsactiviteiten. Ons werk is gebaseerd op het ‘value chain’ model en richt zich op de belangrijkste activiteiten en ondersteunende functies. Op basis van dit model bepalen we samen waar focus moet liggen voor de start van de BI-reis. Ons doel? Bedrijfsstrategie vertalen naar key performance indicators, sturen op datamanagement en controlemechanismes borgen. Op die wijze ben jij in staat om effectieve beslissingen te nemen. Onze BI-consultants verzorgen intensieve begeleiding bij dit proces waarbij vooruitgang en kwaliteit centraal staan.

Wij helpen met:

  • Business Intelligence consultancy;
  • Ondersteuning bij hard- en software;
  • Opstellen van Key Performance Indicators en andere doelstellingen;
  • Programma- en projectmanagement;
  • Verbeteren en en monitoren van datakwaliteit.

Workshop gericht op informatiemanagement

Tijdens een informatiemanagementworkshop, ook wel haalbaarheidsonderzoek genoemd, onderzoeken we welke informatiebehoefte er is en hoe informatieprocessen op dit moment binnen de organisatie lopen. Worden cijfers afdelingoverstijgend gebruikt? Zijn er gedeelde belangen? Zijn definities generiek of uniform?

We inventariseren hoeveel handmatig werk op dit moment nodig is voor dataverzameling en -analyse. Tevens besteden we aandacht aan informatiebeveiliging en daaraan gelieerde risico’s. We vatten de workshop samen in een praktisch document voorzien van concrete aanbevelingen om informatiemanagement te verbeteren.

Niet het gewenste resultaat?

Na implementatie van een BI-oplossing start de lange termijn strategie gericht op optimalisatie. We werken samen om ervoor te zorgen dat de juiste mensen toegang hebben en dat elke gebruiker voldoende training krijgt. Worden hun vragen beantwoord? Worden gegevens op de juiste manier ingevoerd in de systemen? Worden applicaties op de juiste manier geladen? Als je meer uit de BI-oplossing wilt halen, staat Climber aan je zijde om de volgende stap te zetten. We nemen de huidige  BI-oplossing onder de loep zodat je organisatie nog beter kan sturen op data!

Workshop gericht op waardecreatie

Tijdens een workshop waardecreatie focussen we samen op één of meer bedrijfsonderdelen om grip te krijgen op de dynamiek tussen mensen, processen en systemen. We vertalen uitdagingen naar kansen in belang van datagedreven besluitvorming. We vatten de workshop samen in een praktisch document voorzien van concrete aanbevelingen om waardecreatie te verhogen.

NEEM VANDAAG DE BESLISSING DIE MORGEN HET VERSCHIL MAAKT

Stef Comello

Managing Director
stef.comello@climber.nl
+31 6 81 78 98 97

Jan Sipek

CEO & Founder
jan.sipek@climber.eu
+46 70 911 91 09