Climber Worldwide

Branche uitgelicht: Dagattracties

Dagrecreatie en dagattracties vallen binnen de sector Horeca en Recreatie. Tot deze sub branche behoren onder andere pretparken, dierentuinen en musea. Wij kennen in ons kleine kikkerlandje een hoge concentratie aan dagattracties. Voor de consument is er bijna oneindig veel keuze als het gaat om dagbestedingen en dat weten zowel de inwoners van Nederland als buitenlandse toeristen maar al te goed. Jaarlijks trekt de top 50 van de dagattractie branche meer dan 50 miljoen bezoekers, waarvan ruim 12 miljoen uit het buitenland komt.

GROEI

Binnen deze branche heeft zich afgelopen jaren een groei doorgemaakt in het aanbod, in de afgelopen 10 jaar is het aantal attractieparken in Nederland verdubbelt. Het aantal bezoekers is echter maar met 47 % gestegen waardoor het belangrijk is dat de organisaties zich blijven onderscheiden van hun concurrenten om klanten aan zich te binden. Door nieuwe onderdelen toe te voegen aan het aanbod, kan een dagattractie ervoor zorgen dat zij aantrekkelijk blijven voor een herhaalbezoek.

 

KEY VRAGEN UIT DE MARKT

• Wat is de spreiding van bezoekers op het park?
• Hoeveel bezoekers uit welke kanalen hebben we al ontvangen en wat is ons landingspunt?
• Hoe loyaal zijn mijn bezoekers?
• Wat zijn grote invloeden op de gastwaardering en gaan we hiervoor onze doelstelling halen?
• Wat is onze marge en hoe kunnen we de marge vergroten?
• Waar kunnen we de meeste bezoekers binnen halen tegen de minste kosten?
• Wat is het effect van het weer op onze bezoekersaantallen?
• Welke Horeca/Retail producten lopen goed en welke producten moeten we stopzetten?
• Hoeveel seizoensmedewerkers hebben we in dienst en wanneer lopen de contracten af?
• Wat is mijn Cash Conversion Ratio?

 

PIJNPUNTEN

De branche is sterk afhankelijk van consumentbestedingen en is dus ook gevoelig voor de afname hiervan. Dit heeft onder andere te maken met de relatief hoge prijs per persoon, in vergelijking met bijvoorbeeld een bioscoop. Er wordt daarom vooral geconcurreerd op prijs waardoor steeds vaker kortingssites en grote supermarktketens worden ingezet om tickets tegen een lage prijs te verkopen. Dit drukt de gemiddelde ticketprijs en zorgt voor steeds kleinere marges.
• Gezien de huidige concurrentie en de steeds sneller veranderende consumententrends, dienen parken steeds creatiever te worden. Dit vraagt om een steeds snellere investering in attracties en belevenis omdat de levenscyclus (het interesseniveau bij de consument) steeds korter wordt. Tevens kan uitbreidingen van dagattracties voor weerstand lijden in de directe omgeving. Weten waar mogelijkheden liggen en een goede omgang is hierbij erg belangrijk.
De branche loopt achter op het gebied van data-analyse, dit werkt vertragend in het signaleren van kansen. Op dit moment wordt er nog vrij weinig gedaan met BI tools, waardoor teams nog veel tijd kwijt zijn met het achterhalen van waardevolle inzichten waarop actie kan worden ondernomen.

 

 

Hans Poppelaars, Marketing & Sales manager, Wildlands

“De voornaamste motivatie om op zoek te gaan naar een BI-tool was de tijd en moeite die het kostte om allerhande cijfers beschikbaar te krijgen. Het was handwerk, tijdrovend en afhankelijk van aanwezigheid van een beperkt aantal collega’s. Door de doorlooptijden waren cijfers eigenlijk altijd alweer achterhaald op het moment van beschikbaar komen.”  

 

 

KANSEN

De bestedingen die een consument doet tijdens een bezoek zijn een belangrijke inkomstenbron voor de dagattracties. De focus op gezonde en eerlijke voeding wordt steeds groter bij de consument. Een diverser en gezonder food & beverage aanbod kan een positief effect hebben op de bestedingen in het park.
• Een goede inzet van waste management kan ervoor zorgen dat de marge wordt verhoogd. Het recyclen van plastic door het om te zetten naar merchandising geeft het park een goed imago en helpt bij drukken van deze kostenpost.
Het gebruik maken van data gaat een steeds grotere rol spelen om meer kennis te krijgen van de bezoeker. Doormiddel van het inplementeren van BI-tools/Data analyse tools is het team minder tijd kwijt aan het achterhalen van de inzichten, maar kan het team zich concentreren op het verhogen van de conversie en direct actie ondernemen wanneer kansen zich voordoen. Hierdoor kan er steeds makkelijker en beter ingespeeld worden op de wensen van de (potentiele) bezoeker, de omzet naar conversie wordt hiervoor vereenvoudigd en de bezoeker is geneigd meer te besteden.

 

"“Buiten de “harde” verbeteringen als betrouwbaarheid en beschikbaarheid van cijfers is wellicht de grootste winst nog wel dat mensen het leuk zijn gaan vinden cijfermatig te gaan sturen.”"
Hans Poppelaars, Marketing en Sales Manager, Wildlands

Dagattracties: Business Intelligence bij Nederlands wildste dierenpark

In de dagattractie branche is Business Intelligence belangrijker dan ooit. WILDLANDS Adventure Zoo Emmen is in 2019 begonnen met datagedreven werken en daar maken zij in deze onzekere tijd goed gebruik van. Lees in onze blog meer over de kansen van Business Intelligence in deze branche en de samenwerking tussen Wildlands en Climber.

Waardeverhogende oplossingen

• Bezoekers analyse; bezoekersspreiding, aantallen
• Markt analyse; doelgroep, concurentie, bereik
• Sales analyse; aantallen, omzet, marge
• HR analyse; seizoens- en jaarrond contracten
• Horeca en Retail analyse; aantallen, omzet, marge
• Marketing analyse; campagne management, timing, zoektermen, conversie
• Finance analyse; budgettering, forecasting, cashflow

 

Hoe volwassen is Business Intelligence en Data Analytics in jouw organisatie?

Milou Bijl

BI-Consultant
milou.bijl@climber.nl
+31 6 21 66 73 73

Nick Rondeel

BI-Manager
nick.rondeel@climber.nl
+31 6 48 6 307 65